En likvärdig skola efterlyses!

Jag och mina vänner från gymnasiet har startat en bokklubb. Vi träffas varannan månad för att diskutera en bok som vi har läst; böcker som handlar om olika samhällsfrågor som vi vill lära oss mera om och diskutera. En sådan fråga är skolfrågan.

Synen på läraryrket i Sverige är mycket negativ och som lärare har jag personligen blivit bemött med kommentarer som ”Hur kan du ens vilja jobba som lärare?!” av både elever och vuxna. Det visar på hur låg lärarstatusen är i Sverige. Vi undrar varför det är så tyst från lärarna och varför accepterar de sin situation?

En annan fråga som vi ställer oss är hur Sveriges skolor kan säljas till riskkapitalbolag där de svenska elevernas framtid är osäker? Senast igår läste jag att det danska riskkapitalföretaget Axcell beslutat avveckla hela JB Education genom försäljning och nedläggning av ett 30-tal gymnasieskolor runt om i landet. Och ändå är det ingen som reagerar på det!

Till förra helgen läste vi boken ”Barnexperimentet, svensk skola i fritt fall” av Per Kornhall, för att se om den kunde hjälpa oss med svaren.

Per Kornhall är oroad över den svenska skolans utveckling och över att resultaten är så olika mellan olika skolor. Han anser, och vem gör inte det, att vi bör eftersträva ett system som fungerar och som är likvärdig för ALLA barn. Han framhåller att all forskning visar att de som mest använder skolvalet är de mer resursstarka föräldrarna vilket leder till socioekonomisk segregation och större skillnader mellan skolor.

Per Kornhall är inte den första som jämför Sverige med Finland, men det förtjänar att framhållas igen och igen och igen, tills budskapet går fram: I Finland har man mycket högre likvärdighet, bättre resultat och mindre mellanskolvariation än vi. Att studera till lärare är väldigt populärt; man måste ha toppbetyg för att ha en chans att komma in och lärarna har mycket bättre löneläge än de svenska. Jämför då med lärarutbildningarna i Sverige där platserna står tomma och att det knappast krävs några som helst poäng för att komma in. Vem vill då bli lärare?

Hur har det blivit så olika? Ett svar som Barnexperimentet ger är att Sverige och Finland fram till 1990-talet hade likartade skolsystem, eftersom Finland byggde sin skola efter svensk modell, men där Sverige först kommunaliserade skolan och sedan införde friskolereformen höll Finland fast vid tanken på en statlig enhetsskola. Kan det finnas ett samband? Det menar i alla fall Per Kornhall och vi kan inte annat än hålla med.

Vem vinner i längden på att vi har ett skolsystem som inte ger en likvärdig utbildning och där de barn som behöver mest stöd är de stora förlorarna? Även de som har kunskap, tid och ork att söka rätt på de bästa skolorna för sina barn borde tycka att det finns bättre saker att lägga sin tid på, och att det kanske är bättre om den närmaste skolan håller en så god kvalitet att ens barn kan gå där.

Det finns mycket mer än det jag har lyft fram här som är tankeväckande med boken: Redogörelsen för statistik som beskriver den svenska skolans utveckling och beskrivningen av alla de reformer som drabbat skolan utan att några utvärderingar skett är omskakande läsning, men författaren ger också exempel på åtgärder som har prövats och som lyckats vända en negativ utveckling och han presenterar också sina egna idéer på vad man kan göra. Vi önskar att alla föräldrar, lärare, f.d. elever och skolpolitiker skulle läsa den, och att vi får en riktig skoldebatt inför nästa val som handlar om denna fråga: Vad kan vi göra för att förändra skolsystemet så att vi återigen får en likvärdig skola?