Människor har i alla tider sökt ett liv i frihet

Igår läste jag i Svenska Dagbladet att SSU kritiserat Stefan Löfven för att ha sagt att det inte ska vara möjligt att söka asyl på svenska ambassader utomlands. SSU menar att det måste finnas legala vägar att ta sig in i EU och att flyktingar ska behandlas som människor och inte som kriminella. Det är starkt av SSU att gå emot partiledningen och engagera sig i flyktingpolitiken.

Under de långa resorna till och från jobbet i Södertälje läste jag boken ”Utvandrarna” av Vilhelm Moberg. Boken skildrar en familjs dröm om ett bättre liv på 1850-talet och deras utvandring till Amerika. Då livet är hårt för många i Sverige och jorden mager är svältkatastrofen nära.

”Till Nya världen flyttade alla de, som i hemlandet var arma och betryckta, alla de som i sina hemorter var pinade och plågade, fattiga och bedrövade, jagade och förtvivlade och olyckliga.”

Under mitten av 1840-talet började utvandringen från Sverige till Amerika. Fram till 1930-talet hade 1,3 miljoner svenskar flyttat till Amerika för att söka sig till en bättre tillvaro.

Författaren gör en mycket realistisk skildring av de svåra förhållandena på fartyget som seglade till Amerika. Passagerarna drabbades av sjösjukan och andra sjukdomar och en del dog på vägen. Mina tankar gick just då till alla de som sätter sina liv i fara när de färdas med fullastade båtar över Medelhavet. Bara i år har över 30 000 flyktingar nått Italien via Medelhavet. Dessa flyktingar drömmer också om en bättre tillvaro. Ett liv i frihet, ett liv fri från fattigdom och misär, ett liv i en ny värld där man tar emot ”förtvivlade och olyckliga”. Men alltför många kommer aldrig fram utan hamnar i havets botten. I torsdags anlände en båt med ca 500 migranter till ön Lampedusa utanför Italiens kust. Endast 155 personer har överlevt.

Med tanke på alla de miljoner människor som på 1800-talet utvandrade från Europa till friheten i den Nya världen borde vi ha större förståelse för de flyktingar som idag flyr från krig och förtryck till Europa. Men tvärtom, rasistiska vindar blåser över Europa. I stället för att räcka ut en hjälpande hand gör vi allt för att hålla människor härifrån.

Följande citat uttrycker det mottagandet som borde finnas för dagens flyktingar.

”Men hur eländiga och klena de än såg ut, och hur fattiga de än var, så tog Nordamerika emot dem.”

Jag önskar att vi kunde säga detsamma om dagens Europa.