Jag saknar en politiker som Olof Palme

Idag är det 28 år sedan Sverige förlorade sin mest kände, respekterade, älskade och hatade politiker. Jag tror att varenda människa i Sverige minns exakt var de befann sig och hur de fick besked om att statsministern hade mördats.

I sitt tal den 28 september 1975 sade Olof Palme:

”För oss är demokratin en fråga om människovärde. Och människovärde, det är de politiska friheterna, rätten att fritt få uttrycka sin mening, rätten att få kritisera och bilda opinion. Människovärde – det är rätten till hälsa och arbete, utbildning och social trygghet. Människovärde – det är rätten och den praktiska möjligheten att tillsammans med andra forma framtiden. Dessa rättigheter, demokratins rättigheter, kan inte få vara förbehållna ett visst skikt av samhället. De måste vara hela folkets egendom.”

Det här sade Palme det år jag föddes i Kurdistan. När jag läser dessa rader förstår jag verkligen varför min farfar och miljontals människor världen över beundrade Olof Palme så mycket. Visst är det som han tar upp lika aktuellt och viktigt 39 år senare.

Olof Palme var verkligen en briljant politiker och som SSU-are var man stolt över att ha en sådan smart, modig och engagerad partiledare. De politiker som idag trängs i mitten av det politiska fältet och inte vågar stå för sina egna ideal kommer knappast att bli citerade om 39 år.  Ingen som idag är barn kommer att minnas vad farfar sade om dagens politiker.