Jan Björklund får mig att tänka på Bagdad Bob

Jag träffade några vänner igår. Som vanligt kom mycket av diskussionerna att handla om problemen i den svenska skolan. Vi var överens om att friskolesystemet har bidragit till ökad arbetsbelastning för lärarna. Eftersom allt handlar om att göra vinst så tar man inte in en vikarie när någon blir sjuk utan de andra lärarna får hoppa in för den som är sjuk,

Vi var också överens om att skolan behöver mer resurser och mindre grupper. Det kan betyda att kommuner måste höja skatten. Men skattehöjningar är tabu för Jan Björklund. Han har hakat upp sig på att betyg i tidig ålder är lösningen på alla problem i skolan. När journalister pressar honom mer skyller han problemen i skolan på Socialdemokraterna trots att han har varit skolminister i 8 år.

Varje gång jag hör Björklund tänker jag på Bagdad Bob som blev världskänd under invasionen av Irak 2003. När Saddams regim försvagades hade informationsministern Mohammed Said as-Sahaf, som kom att kallas Bagdad Bob, dagliga presskonferenser där han gav bisarra kommentarer till det rådande läget. Hans kommentarer var så verklighetsfrämmande, att det slutligen betraktades som underhållning som ingen ville missa. Här är några kända citat av Bagdad Bob:

There are no American infidels in Baghdad. Never!”

”We will welcome them with bullets and shoes.”

”We have them surrounded in their tanks”