Kurdiska läkarsällskapet i Sverige behöver ditt stöd!

Föreställ dig att som förälder behöva välja vilket/vilka av dina barn som du ska ta med när du flyr. Vad grundar sig denna selektiva handling på och hur kan man leva med att lämna sitt barn åt sitt öde? Detta var den verklighet som Yezidierna i norra Irak tvingades möta.

Kurdiska Läkarsällskapet berättade under ett seminarium den 15 oktober 2014 om den misär som rådde när de åkte ned till Kurdistan och mötte dessa flyktingar. Det fanns inget vatten, barnen led av vätskebrist och många av dem fick också svinkoppor. De levde i tunna tält och hade inga madrasser. Det berättades också att många fick flytta in till ofärdiga byggnader, intill soppstationer och att det var svårt att hålla sig för kväljningar.

Under seminariet fick vi se en videofrekvens. En pojke berättar att han hade blivit väldigt rädd när IS kom och att han sett de skäggprydda männen döda många människor. IS hade även riktat vapen mot alla barn men han hade lyckats fly undan dem. Pojken som talade var fortfarande livrädd när han berättade om upplevelsen. Den här pojken har berövats sin barndom och har blivit tvungen att bli vuxen redan. Han har också berövats sin skolgång och alla de rättigheter som enligt FN garanteras barnen.

Vidare berättar Kurdiska läkarsällskapet att de åkte ned och påbörjade sitt arbete med de mest nödvändiga basala åtgärderna. Sällskapet hade mycket läkemedel med sig som de delade ut själva. De lät starta ett bageri tillsammans med andra organisationer för att leverera bröd åt flyktingar i ett av lägren. De såg behovet, gjorde en analys och började med små medel. Nästa steg blev att öppna en fältklinik i samarbete med svenska specialistsjukhuset i Erbil. Professionella resurser som UN-Women finns också på plats. De hjälper de unga Yezidiflickorna, som blev bortrövade av IS och som lyckats fly undan deras grymheter, genom samtal med psykologer och psykiatriker.

Det som många i min vänskapskrets har frågat mig är vad man kan göra för att hjälpa till? Sådana röster hördes även under seminariet. Enligt Kurdiska Läkarsällskapet kan alla bidra med någon form av hjälp men det viktigaste är den ekonomiska hjälpen. Till exempel har man med hjälp av pengar från allmänheten i Sverige köpt in 2000 vattentermosar till ett flyktingläger. Läkemedel och andra förnödenheter har också köpts in.

Jag inser att behovet av hjälp är stor, speciellt nu när vintern står vid dörren.

Om du vill bidra ekonomiskt:

Märk Shingal till plusgirokonto: 402 03 56-4
Märk Kobane till bankgiro: 865-0947

Länken till KLS hemsida är: http://www.klsse.org

Varför reagerar inte omvärlden på IS grymheter i Kobane?

Varje dag får vi rapporter om IS grymheter mot befolkningen i Kobane. Trots att kurderna som strider mot IS vädjar om hjälp i sin kamp ställer inte omvärlden upp. Turkiets parlament har godkänt att landet ska agera mot IS men än så länge gör de ingenting för att hjälpa kurderna i Kobane. Turkiet har stängt gränsen och låter inte kurder gå  in i Kobane för att hjälpa de som strider mot IS vilket har lett till omfattande protester i de stora kurdiska städerna Diyarbakir, Batman och Van. Flera personer har dödats i oroligheterna.

Den fråga kurder i Turkiet och i Syrien ställer sig är varför USA och Europa ställde upp när IS gick in i Irak men inte när de dödar kvinnor och barn i Kobane. Det enda svar man har är att det handlar det om att skydda oljan i Irak som västvärlden har behov av och inte om människorna. Alla de vackra tal som Obama och David Cameron med flera håller handlar alltså endast om deras ekonomiska intressen och inte om att bekämpa IS, som inte bara är kurdernas fiende utan också ett hot mot hela mänskligheten.