Kortare sommarlov löser inte skolproblemen, höj lärarlönerna!

Moderaterna har lanserat ett förslag om att införa ett system med tre terminer samtidigt som man vill korta ned sommarlovet. Man vill också utöka undervisningstimmarna. Man hänvisar till andra länders skolsystem där det fungerar. Men skolsystemen i sin helhet skiljer sig mellan olika länder och man kan inte ta en bit av helheten för att motivera sitt förslag. Som vanligt när politiker presenterar förslag tillfrågas inte de närmast berörda, lärare och elever, om vad de tycker.

För att ta reda på vad lärare tycker om Moderaternas senaste utspel kontaktade jag mina före detta lärarkollegor, studiekamrater och vänner. En del lärare var helt emot förslaget och menade att som arbetstrycket ser ut idag behövs det långa sommarlovet för att varva ned, medan andra tyckte att det var en bra idé att ha tre terminer eftersom det var svårt för föräldrarna att ordna barntillsynen under den långa ledigheten och att tanken med utökade undervisningstimmar var god. Man menade också att det fanns elever som kände stor ångest inför sommarloven och att för elever med dåliga förhållanden hemma kan sommarlovet bli för långt. Däremot var lärarna helt emot att tvingas sätta betyg i tre terminer.

Personligen tror jag att det långa sommarlovet har stor attraktionskraft för de studenter som ska välja utbildning. Det kan också vara riskabelt att genomföra en så stor förändring under en period när det råder akut lärarbrist. Enligt en prognos som Skolverket har tagit fram på uppdrag av regeringen måste 70 000 heltidslärare rekryteras de kommande fem åren. Om syftet är att utöka undervisningstimmar finns det en enklare lösning, nämligen att utöka skoldagarna med minst en timme. Barn i 8-9-års-åldern går väldigt korta dagar. Om problemet ligger i att barn saknar tillsyn och vettig sysselsättning under ett långt sommarlov och därför passiviseras framför datorn, borde kommunerna kunna erbjuda aktiviteter för barn under sommarloven.

Intrycket från min lilla ”lärarenkät” är att lärare ser både fördelar och nackdelar med moderaternas förslag, även om jag själv lutar åt uppfattningen att nackdelarna överväger. Kortare sommarlov kan nu läggas till den stora spretiga bukett av förslag till bättre skola som partierna plockat ihop under de senast åren. Men även om partierna drar i väg åt många olika håll så har förslagen ett gemensamt: de kommer sällan fram till problemets kärna – de låga lärarlönerna. Om skolan ska bli bättre måste vi kunna locka fler till läraryrket. Detta kan endast göras om kommunerna och skolledningarna pressas till att erbjuda rejäla löneökningar!

Varför särbehandlas Mehmet Kaplan av journalister?

Söndagens valresultat i Turkiet har nog inte undgått någon. Erdogans parti AKP förlorade sin dominans i parlamentet, vilket talar sitt tydliga språk. Människorna har tröttnat på Erdogan och hans försök att islamisera Turkiet och vill leva i ett demokratiskt och sekulärt land. Samtidigt som jag gläds över dessa nyheter blir jag frustrerad över att se hur Sverige stärker islamisternas positioner. Inte nog med alla bidrag som ges till islamistiska organisationer, de har till och med lyckas få in islamisten Mehmet Kaplan i regeringen. Jag ska ge några skäl till varför jag anser att han är olämplig som minister.

Kaplan satt flera år i styrelsen för Charta som bildades 2008, en organisation som har försvarat varenda terrorist som finns, däribland Al Qaidas andre man i Irak. Moassam Begg och Asim Qureshi är grundare av Cage UK och organisationen har bjudits in till Sverige av Kaplans vänner i Charta. Under ett möte har Asim Qureshi uppmanat till jihad mot västerlänningar i Irak och Afghanistan. Läs mer om Cage UK här: www.expressen.se/debatt/cage-uk-forsvarar-terrorister/

Charta har ett gott samarbete med Cage UK där den ökände antisemiten Yvonne Ridley är en viktig person. Att Kaplan inte känner till Ridleys antisemitiska åsikter är därför otänkbart. Trots det bjöd Mehmet Kaplan Yvonne Ridley till Sveriges Riksdag där hon höll ett tal på ett seminarium som arrangerades av Miljöpartiet. Detta var ett sätt att legitimera Ridleys åsikter så att hon i andra sammanhang kan framstå som en seriös debattör. Kaplan bemötte sedan medias kritik mot mötet med att han hade brustit i bakgrundskontroll. Ingen journalist ställde den kritiska frågan om det är möjligt att inte känna till Ridley när man sitter i styrelsen för organisationen Charta.

Den 20 maj i år framkom att imamen Ali Berzengi, som dömdes för terroristbrott 2005, återigen får anmälningsplikt hos polisen. Mehmet Kaplan var som styrelseledamot i Charta den som drev på att Ali Berzengi skulle benådas och få permanent uppehållstillstånd. Idag vägrar han att uttala sig om ämnet.

När Kaplans samröre med Milli Görus uppmärksammades twittrade DN-journalisten Emma Bouvin, den 26/10 2014 ”Har pratat med Mehmet Kaplan om en video + spekulationer som spritts i helgen. Kommer inte skriva nån artikel, för det finns ingen nyhet”. Efter en stund twittrar hon igen ”Kaplan tyckte det var kul att se videon, han visste inte att den fanns. Den är från ett koranläsningsseminarium i Stockholm förra året”. När jag först läste twittren trodde jag att Emma Bouvin var Mehmet Kaplans sekreterare, men blev upplyst av en vän om att hon var journalist. Jag anser att det är märkligt att Kaplan som vägrar ställa upp för intervjuer plötsligt har tid att tala med Emma Bouvin en söndag kväll.

Emma Bouvin ansåg alltså att Kaplans kopplingar till Milli Görus, som är en islamistisk organisation, inte hade något nyhetsvärde. Men denna organisation arbetar för att muslimer i Europa ska leva efter strikt islamistiska moralregler och hålla avstånd till de samhällen där de lever. Milli Görus grundare var Necmettin Erbakan som i en intervju i tidningen Die Welt den 8/11-2010 sade att ”EU var en del av den sionistiska världsordningen”. Vidare säger han i intervjun att ”Judar har styrt världen i 5700 år. Det är ett styre som bygger på orättvisa, grymhet och våld. De har en stark tro, en religion, som säger dem att de ska styra världen”. Det förvånar mig att Kaplan inte tycker att det är något konstigt att ha kopplingar till den organisationen. Ännu mer anmärkningsvärt är att en journalist på DN anser att det inte har något nyhetsvärde.

Kaplan deltar inte i TV- debatter och vägrar svara på frågor om sina kontakter med islamister och terrorister. Men varför kommer han undan så lätt?  Är verkligen journalister så okunniga och slappa att de inte orkar ta reda på mer? Vad hindrar dem att granska Kaplan? Särbehandlar journalisterna honom bara för att han är muslim och är därmed rädda för att bli utpekade som islamofober? Jag ser ingen rimlig anledning. I Sverige måste vi ha en sansad debatt om islamiseringen. Annars finns risken att ytterligheter som Sverigedemokrater och islamister tar över debatten. Journalister har ett ansvar att förhindra detta och lyfta fram demokratiska muslimer som bekämpar både islamofober och islamister!

Här kan man läsa mer om Mehmet Kaplan och den krets som omger honom:

http://www.dagenssamhalle.se/debatt/kretsen-bakom-kaplan-foerringar-terrorism-11456