”Tack för att du trodde på mig!”

I jakten på ett viktigt dokument hittade jag ett fint kort som en elev hade ritat och skrivit till mig när hon gick ut nian. Hon skrev: ”Tack för de här 4 åren tillsammans, tack för att du funnits där för mig och att du alltid har trott på mig. Det värmer. Du gjorde så att jag orkade med skolan och allt plugg, jag uppskattar det mer än mitt hjärta. Kommer att sakna dig. Du är en underbar person, hoppas du får det bra. Tack för allt! Tack för att du trodde på mig!” Det som berörde mig mest var att hon tackade mig för att jag trodde på henne. Och det tycks ha varit viktigast för henne eftersom hon nämnt det två gånger.

Att tro på elevernas förmåga att prestera kan verka självklart men hur ser det ut i verkligheten? I skolinspektionens rapport (2010:148) framgår att över hälften av de granskade skolorna har för låga förväntningar på eleverna. I skolor där förväntningarna är låga anges krävande klasser och bristande motivation hos eleverna som orsaker. Med andra ord läggs problemen på eleverna och inte på hur lärarna kan anpassa sin undervisning efter elevernas behov och förutsättningar. Enligt Andreas Schleicher, OECD:s utbildningschef, är höga förväntningar på eleverna viktigast av allt för att kunna prestera väl i ett ämne. ”Man måste visa att man förväntar sig att alla elever, oavsett socioekonomisk bakgrund, kan gör bra ifrån sig”, säger han till Skolvärlden (18 februari 2014).

Skolan ger barnen en utbildning som behövs för ett framtida arbete. Därför är det så viktigt att alla barn i skolan oavsett kön, etnicitet eller social bakgrund, ska ha samma möjlighet att utveckla sina kunskaper och uppnå goda resultat. Att tro på elevernas möjligheter medför att eleverna känner sig respekterade och accepterade vilket i sin tur leder till att de utvecklar sina förmågor och en tro på sig själva.

”Tack för att du trodde på mig!” är ord som ekar fint i mina öron och är ett budskap som jag kommer att ta med mig i min framtida roll som specialpedagog!